Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

UPOZORNENIE - okliesnenie a orezanie stromov

 11.11.2019

U P O Z O R N E N I E


Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci


OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom
pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách
elektrického vedenia.
V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej
strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný
vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.