Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/19 horský prechod Dargov

 25.10.2022

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/19 horský prechod Dargov

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán podľa

§ 2 ods. 3 zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 4 písm. a) zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len

„cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 7 cit. cestného zákona, a podľa § 10 ods. 1 písm. a) vyhlášky FMD

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe žiadosti

Lesy SR, š. p., Organizačná zložka OZ Vihorlat, Lesná správa Sečovce, Kollárova 4, 078 01 Sečovce,

IČO: 36038351,

podanej dňa 13.10.2022 a súhlasného stanoviska KDI KR PZ Košice KRPZ-KE-KDI-43-544/2022 zo dňa

04.10.2022,

udeľuje povolenie

na čiastočnú uzávierku cesty I/19 pre realizáciu mimoriadnej ťažby stromov v Dargovskom pohorí k.ú. Dargov a

Košický Klečenov „Dargov – Obmedzenie premávky na št. ceste I/19“.

Žiadateľovi: Lesy SR, š. p., Organizačná zložka OZ Vihorlat, Lesná správa Sečovce, Kollárova 4, 078 01 Sečovce,

IČO: 36038351

Miesto uzávierky: cesta I/19, horský prechod Dargov, od km 23,441 do km 26,562

Druh uzávierky čiastočná, na nevyhnutný čas /max 20 min/ úplná uzávierka úseku

Doba uzávierky: od 01.11.2022 do 28.02.2023, s realizáciou prác iba v dňoch pracovného pokoja (víkendy) a

štátnych sviatkov, od 07:00 hod do 15:00 hod

Dĺžka uzávierky: max 300 m

Obchádzková trasa: po voľnom jazdnom pruhu

Druh DZ: dočasné dopravné značenie.


1 2 3