Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do Materskej školy Košický Klečenov v šk.r. 2019/2020

 22.03.2019

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2019/2020

Riaditeľka materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať od 1. 5. 2019  do 31.5.2019 v čase  od 8:30 do 15:00 hod. V tento deň je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom. Rodičia si môžu žiadosť o prijatie dieťaťa vyzdvihnúť kedykoľvek v triede MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na webovej stránke obce www.kosickyklecenov.ocu.sk na tomto linku: Žiadosť.doc.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

-       dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku

-       prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

-       dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

-       dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

-       výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2019.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 25. mája 2019.

Ing. Martina Uličná

                             Riaditeľka MŠ

Zoznam iných aktualít: