SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Gréckokatolícka farnosť

História farnosti

Obec Košický Klečenov sa po prvýkrát spomína v písomných dokumentoch v roku 1384. V rokoch 1397 a 1427 sa objavuje pod názvom Kelechen a Kelečin, od roku 1948 v maďarčine ako Kelecsény..

V roku 1746 stál v obci drevený gréckokatolícky chrám, ktorý bol však počas nasledujúceho obdobia zničený. Terajší chrám je murovaný. Bol vystavaný v roku 1851 a zasvätený Narodeniu našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Chrám bol viackrát obnovovaný v rokoch 1896, 1900, 1981 a naposledy v roku 2011.

K obci Košický Klečenov patrí aj osada Borda, v ktorej v roku 2014 veriaci postavili kaplnku, ktorá je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie.

K farnosti patrí okrem farskej obce aj 12 filiálnych obcí v okolí, v ktorých sa však nenachádzajú gréckokatolícke chrámy. Napriek tomu sú v obciach Čakanovce, Herľany, Nižná Kamenica, a Svinica pravidelne slúžené sväté liturgie.

Liturgický program

Aktuálny liturgický program nájdete tu.

Kontakty ako aj ďalšie užitočné informácie môžete nájsť na stránke farnosti Košický Klečenov.


Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

SPOVEDANIE PRED PASCHOU 2020
Spoveď vo farnosti bude pre veriacich sprístupnená od 26. 3. 2020 do 8. 4. 2020 v nasledujúcich časoch vždy v 10-minútových časových intervaloch (napr. 17:20-17:30):
- pondelok až piatok: od 17:00 do 18:00
- sobota: od 7:00 do 8:00
- nedeľa: od 10:00 do 11:30
Spoveď veracich z farskej obce Košický Klečenov ako aj všetkých filiálnych obcí (Svinica, Nižná Kamenica, ...) bude prebiehať vždy vo farskom chráme nasledujúcim spôsobom:
- pred prístupom k svätej spovedi je nutné telefonicky sa nahlásiť na konkrétny časový interval na telefónnom čísle 0911 711 219 alebo 055/69 69 430
- pristupujúci k svätej spovedi sú povinní používať ochranné rúška a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od ostatných osôb 2 metre
- do priestoru chrámu sú veriaci oprávnení vstupovať a zdržiavať sa v ňom len samostatne (1 osoba) a len na čas nevyhnutne potrebný na svätú spoveď


LITURGIE
Sväté liturgie v čase do Paschy budú slúžené vždy v zatvorenom chráme:   
- vo všedné dni v čase o 18:00
- v sobotu o 8:00
- v nedeľu o 9:00
Ak bude možné, priamy audio-video prenos bude sprístupnený vždy v čase sv. liturgie na tejto stránke.


KVETNÝ VÍKEND
Tradičné stretnutie mladých bude prebiehať formou "telemostu“ s účasťou našich biskupov.


OBRADY KVETNEJ NEDELE
Sv. liturgia na Kvetnú nedeľu vo farnosti bude o 9:00 v zatvorenom chráme. Veriaci budú môcť pristúpiť k sv. prijímaniu jednotlivo, po sv. liturgii na výzvu kňaza. Pred vstupom do chrámu je nutné dezinfikovať si ruky. Prijímanie eucharistie bude formou podávania lyžičkou na ľavú ruku, z ktorej príjmu Eucharistiu pred kňazom podobne ako to robia kňazi.
V rámci obradov budú posvätené bahniatka, ktoré si bude možné po liturgii a prijímaní zobrať osobne v cerkvi.


VEĽKÝ ŠTVRTOK
Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Veriaci nebudú môcť vstupovať do cerkvi. Priamy prenos bude sprístupnený na tejto stránke.
- 16:30 - večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a strasti


VEĽKÝ PIATOK - prikázaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom!
Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme.  Priamy prenos bude sprístupnený na tejto stránke.
- 15:00 - večiereň s uložením plaščenice
Po skončení obradov Veľkého piatku bude chrám sprístupnený veriacim pre osobnú poklonu Ježišovmu Presvätému telu v hrobe so vstupom veriacich jednotlivo, s použitím ochranných pomôcok - rúšok, bez možnosti dotýkania sa a bozkávania plaščenice v čase do 19:00.
Osobnú poklonu je možné vykonať v stoji alebo pokľaknutím v dostatočnej vzdialenosti od plaščenice, bez fyzického kontaktu.


VEĽKÁ SOBOTA
Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Priamy prenos bude sprístupnený na tejto stránke.
- 15:30 - posvätenie pokrmov na farskej záhrade. Je nevyhnutné dodržať hygienické rozostupy vo vzdialenosti minimálne 5 metrov a používať ochranné pomôcky - rúška.
- 16:00 - večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Od 9:00 do 11:00 bude chrám sprístupnený veriacim pre osobnú poklonu Ježišovmu Presvätému telu v hrobe so vstupom veriacich jednotlivo, s použitím ochranných pomôcok - rúšok, bez možnosti dotýkania sa a bozkávania plaščenice.  Osobnú poklonu je možné vykonať v stoji alebo pokľaknutím v dostatočnej vzdialenosti od plaščenice, bez fyzického kontaktu.


NEDEĽA VZKRIESENIA
Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Priamy prenos bude sprístupnený na tejto stránke.
- 4:30 - utiereň Vzkriesenia
- 10:30 - sv. liturgia Jána Zlatoústeho
Veriaci budú môcť pristúpiť k sv. prijímaniu jednotlivo, po sv. liturgii na výzvu kňaza. Pred vstupom do chrámu je nutné dezinfikovať si ruky. Prijímanie eucharistie bude formou podávania lyžičkou na ľavú ruku, z ktorej príjmu Eucharistiu pred kňazom podobne ako to robia kňazi.
Po sv. liturgii budú posvätené pokrmy na farskej záhrade. Je nevyhnutné dodržať hygienické rozostupy vo vzdialenosti minimálne 5 metrov a používať ochranné pomôcky - rúška.


SVETLÝ PONDELOK - prikázaný sviatok
Obrady budú prebiehať v zatvorenom chráme. Veriaci nebudú môcť vstupovať do cerkvi. Priamy prenos bude sprístupnený na tejto stránke.
- 10:00 - sv. liturgia


BOLESTNÁ NEMOŽNOSŤ PRIJAŤ SVIATOSTNÚ POMOC
Veriaci, najmä starší (nad 60 rokov), chorí a na nákazu náchylní s tým, že sa vyspovedajú po skončení pandémie, majú možnosť získať odpustenie hriechov formou dokonalej ľútosti a pevného rozhodnutia vyspovedať sa pri najbližšej možnosti podľa vyjadrenia kardinála Piacenzu, hlavného penitenciára v Nóte Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 20. 3. 2020, kde píše:
"Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza votum confessionis, teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452)."