SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4/2024 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Mesto Trebišov
75 €
44/2024 Odber a laboratórna analýza vzorky vody z vlastného vodného zdroja pre Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9 (odberné miesto: materská škola) Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
258.80 €
3/2024 Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie traktor ZETOR Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Obec Svinica
0 €
2/2024 1. Predmetom tejto zmluvy je výkon prác a služieb traktorom Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Slávka Dolgošová
10 €
1/2024 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.80 €
14/2023 Predmetom zmluvy je vykonanie štatutárneho auditu: Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol
480 €
13/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.45 €
12/2023 Odber a laboratórna analýza vzorky vody z vlastného vodného zdroja pre Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9 (odberné miesto: materská škola) 2 x v rozsahu minimálnej analýzy. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
258.80 €
11/2023 Zhotovenie web stránky Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
Generované portálom Uradne.sk