SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 24)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.80 €
14/2023 Predmetom zmluvy je vykonanie štatutárneho auditu: Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol
480 €
13/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.45 €
12/2023 Odber a laboratórna analýza vzorky vody z vlastného vodného zdroja pre Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9 (odberné miesto: materská škola) 2 x v rozsahu minimálnej analýzy. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
258.80 €
11/2023 Zhotovenie web stránky Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
10/2023 Merač rýchlosti Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Nadácia Allianz
2 000 €
9/2023 zber použitého šatstva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: MMPR, s.r.o.
15 €
8/2023 Zmluva sa týka Programov:  WinCITY Evidencia obyvateľov © jedna licencia  WinCITY Dane © jedna licencia  WinCITY Odpady © jedna licencia  WinCITY Registratúra © jedna licencia (5 používat Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
378 €
7/2023 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“) o poskytnutí aplikačného programu WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra © (IR ÚPVS Registratúra © ) Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
216 €
6/2023 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozs Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
5/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Peter Dzuro
900 €
4/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Andrej Henkeľ
645.50 €
3/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Ladislav Lörinc
726 €
12/2022 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Poskytovateľa: Obec Košický Klečenov v sume 25,00 € (slovom: dvadsaťpäť eur), ktorú poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi na záujmové vzdeláva Odb.: Súkromné centrum voľného času, Beniakovce 44
Dod.: Obec Košický Klečenov
25 €
2/2023 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/2023 Poskytovaní poradenstva a služieb Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Era Novum, s.r.o.
100 €
Fura Dodatok 1/2023 k zmluve Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.50 €
3/2019 Dodatok 3 k zmluve 4/2019 Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Základná škola s materskou školou, Bidovce 209
1 €
4/2019 Dodatok 1 k zmluve 4/2019 Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Miroslava Haľková - MIRKA
7 €
2022008 vykonanie štatutárneho auditu Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol
400 €
Generované portálom Uradne.sk