Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Daňové priznanie - tlačivo

 06.01.2022

OZNAM

Vážení občania,

touto cestou by sme vám radi pripomenuli lehotu na podanie                 PRIZNANIA k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa na rok 2022

Daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2022 t.j. pondelok  na Obecnom úrade osobne alebo elektronicky.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká daňovníkovi 1. januára 2022, ak sa v roku 2021 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane) stal:

vlastníkom, správcom, nájomcom, alebo užívateľom, nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane  prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva daňovník:

v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,

v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Tlačivá   PRIZNANIA k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa ...., sú k dispozícii na obecnom úrade a môžete ich nájsť aj na stránke obce 

https://www.kosickyklecenov.sk/--2-82-danove-priznanie---tlacivo


1 2 3