Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Daňové priznanie - tlačivo

 06.01.2021

Vážení občania,

touto cestou by sme vám radi pripomenuli dátum, do kedy je potrebné podávať daňové priznanie. Nižšie nájdete bližšie informácie. Pod článkom nájdete tlačivo, ktoré je v prípade, že sa vás táto povinnosť týka, potrebné do 31.1.2021 podať na Obecný úrad.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

priznanie k dani z nehnuteľností, a
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.
Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.
Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.
V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Tip: Ak daňovník urobí chybu v podanom priznaní alebo v podanom čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností a chce vykonať opravu, podáva opravné (pred uplynutím lehoty na podanie riadneho priznania) alebo dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľností (po uplynutí lehoty na podanie riadneho priznania).

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2021, ak sa v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) stal:

vlastníkom,
správcom,
nájomcom, alebo
užívateľom,
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


1 2