SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pripomienkovanie cestovných poriadkov

 31.07.2023

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pravidelnej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/24 (platných od 10. 12. 2023) si Vás IDS Východ, s.r.o. ako organizátor integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku dovoľuje požiadať o Vaše pripomienky k aktuálne platným cestovným poriadkom.
Vaše pripomienky prosím zasielajte prostredníctvom formulára na stránke https://idsvychod.sk/formular-na-zmenu-cp/ v termíne do 20. augusta 2023.

Len v prípadoch, ak doručené požiadavky vyvolajú významné zmeny v dopravnej obslužnosti, alebo budú doručené protichodné požiadavky z obcí navzájom susediacich alebo trasovaním liniek súvisiacich, zvolá IDS Východ, s.r.o. parciálnu poradu pre dotknuté obce, a to v obvyklom termíne (na prelome mesiacov september a október).
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri zlepšovaní dopravnej obslužnosti Vašich regiónov.

S pozdravom


IDS Východ, s.r.o.

Zoznam aktualít: